bear evidence

  1. Verb tanıklık etmek
bir şeye tanıklık etmek Verb
(belirtileri/alâmetleri) göstermek, delil teşkil etmek, delâlet etmek.