bed of roses

  1. gül gülistan: tamah edilecek şey, rahat ve lüks mevki veya iş. (Çok defa alay için kullanılır).
  2. güllük gülistanlık: rahat ve âsude zaman/yer/durum.
    Life is no bed of roses: Bu dünya her zaman
    güllük gülistanlık değildir.