ünlü, meşhur, tanınmış, isim yapmış.
a big-name doctor/actress: ünlü bir doktor/artist. Sıfat