bir hak iktisap etmek

  1. Fiil to assume a right
to assume a right Fiil