bir iddianın gerçekliğini incelemek

  1. Fiil to examine a case on its merits