bir sorunu her bakımdan incelemek

  1. Fiil to study every aspect of the question