birşeyi üstünkörü incelemek

  1. Fiil to look over something