birşeyin sonuçlarına katlanmak

  1. Fiil to suffer the consequences of something