birine ödemesi için talepte bulunmak

  1. Fiil to call upon someone to pay