black monday

  1. okulların açıldığı ilk gün
  2. (US) kara pazartesi (pazartesi gününe isabet eden 28 Ekim 1929 ve 19 Ekim 1987 tarihlerinde ABD'de menkul
    kıymetlerin büyük fiyat kayıplarına uğraması
  3. derslerin başladığı ilk gün