1. black quarter, symptomatic anthrax ile ayni anlama gelir. karabacak: koyun ve sığırlarda
  Clostridium
  chauvoei adlı toprak bakterilerinin sebep olduğu, bacağın yukarı kısmında içi gaz dolu , ıstırap verici şişkinlikler şeklinde görülen bulaşıcı, öldürücü bir hastalık.
 2. karasap: (a) lâhana ve turpgillerde
  Phoma lingam mantarlarının sebep olduğu saplarda kararma şeklinde
  görülen bitki hastalığı, (b) patateslerde
  Eruvinia atroseptica bakterilerinin sebep olduğu ve sapların kararması ile beliren hastalık.
 3. dolandırıcı (bilhassa yarış ve kumarda).
 4. grev bozan, greve katılmayan işçi.
 5. (grevdeki işçi yerine) başka işçi almak.
 6. (grev vb.'ni) desteklememek, oyunbozanlık yapmak.
 7. aldatmak, (bir kimseye/gayeye) ihanet etmek.
 8. grev bitmeden işe dönmek.
sendikacıların başlattığı grev esnasında işi durdurmak istemeyen ya da grevdeki işçinin işini yapan veya
sendika üyesi olmayı reddeden işçi