kıyım, katliam, toptan öldürme, kılıçtan geçirme. İsim