boarding school

  1. yatılı okul
  2. yatılı okul.
    send a child to boarding school: bir çocuğu yatılı okula göndermek.
yatılı ilköğretim bölge okulu (YİBO) İsim, Eğitim