1. Geçişli Fiil tuzak bomba koymak, gizli tuzak kurmak.
tuzak bomba: ustaca gizlenmiş bomba. İsim
gizli tuzak, dış görünüşü şüphe uyandırmayan ve hedefini gafil avlayan tuzak. İsim