bottle up a proposal

  1. Fiil bir teklife çelme takarak başarısızlığa uğratmak
  2. Fiil teklife çelme takarak başarısızlığa uğratmak