bottom land

  1. İsim, Coğrafya düzlük
  2. İsim, Coğrafya ovalık yer
  3. vadi, nehir kıyısındaki lığlı arazi.