brain storm

ânî ilham, kafada birdenbire doğan fikir. İsim
ânî cinnet, birdenbire beliren delilik.
have a brainstorm: (bir şey) beynine vurmak. İsim
brainstorming. İsim
yaratıcı düşünceler uyarmak: çözüm yolu bulmak gayesiyle akla gelen her fikri ortaya atmak. İsim