1. Fiil memlekete dışardan mal getirmek
  2. Fiil davet etmek
ortaya koymak, göstermek, harekete geçirmek.
vücuda getirmek Fiil
mahkemeye delil göstermek Fiil
mahkeme huzuruna çıkarmak Fiil
itibardan düşürmek Fiil
şöhretini lekelemek Fiil
itibarını bozmak Fiil
moda yapmak Fiil
iadeye tabi olarak murisin sağlığında alınan teberruu hesaba geçirmek Fiil
sıraya getirmek Fiil
dava ikame etmek Fiil
sahneye getirmek Fiil
güven altına almak Fiil
...'i gözler önüne sermek Fiil
...'i tartışmaya açmak Fiil
...'i apaçık ortaya koymak Fiil
...'i gündeme getirmek Fiil
kâr getirmek Fiil
doğurmak, dünyaya getirmek.
bir şeyi moda yapmak Fiil
bir kararı yürürlüğe koymak Fiil
bir kararnameyi yürürlüğe koymak Fiil
şirket kurmak Fiil
bir kanun uygulamak Fiil
bir kanunu yeniden yürürlüğe koymak Fiil
gemiyi havuza çekmek Fiil
gemiyi kızağa çekmek Fiil
bir gemiyi havuza almak Fiil
toplumdan ayrılanları topluma döndürmek Fiil
sürüden ayrılan koyunları sürüye iade etmek Fiil
menfaatleri çatıştırmak Fiil
menfaatleri çatıştırmak Fiil
toprağı işlemek Fiil
mahkemeye depozito yatırmak Fiil
iş gücü arzı ve talebini bir araya getirmek Fiil
çevreyle daha yakın ilişkiye girmek Fiil
kendini fark ettirmek Fiil
kuvvet kullanmak Fiil
güç kullanmak Fiil
kâr getirmek Fiil
birini bir tartışmaya dâhil etmek Fiil
birini bir tartışmaya çekmek Fiil
birini bir tartışmaya katmak Fiil
biriyle biri arasında yakın temas kurmak Fiil
biriyle biri arasında yakın temas kurmak Fiil
dava açmak Fiil
birini mahkemeye vermek Fiil
birini alay konusu yapmak Fiil
hizaya getirmek Fiil
birini kendi tarafına kazanmak Fiil
birini birşeye sokmak Fiil
birini birşeye dâhil etmek Fiil
birinin birşeye girmesine neden olmak Fiil
birinin birşeye katılmasına neden olmak Fiil
birinin başını belaya sokmak Fiil
bir şeyi bir şeyle uyumlu hale getirmek Fiil
bir şeyi moda çıkarmak Fiil
bir şeye önem vermek, belirtmek, tebarüz ettirmek.
ganimet alınan gemiyi limana götürmek Fiil
yaratmak, vücut vermek.
yasayı yürürlüğe koymak.