1. İsim çalı domuzu (
    Potomochaerus porcus): G ve D Afrikada yaşar. Yüzünde beyaz benekler vardır.
    boschwark
    ile ayni anlama gelir.