bush telegraph

  1. İsim orman ve fundalık yerlerde yerliler tarafından dumanla, davulla veya yaya habercilerle haberleşme sistemi.
  2. İsim (a) eşkiyaları polislerin hareketinden haberdar eden haberleşme şebekesi, (b) dedikodu, söylenti.