1. Sıfat azade
 2. haybe (argo)
 3. beleş (argo)
 4. Sıfat özgür, hür, serbest, bağımsız, âzâde, özerk.
  A land of free men. Wild animals in their natural state
  are free. The prisoner wished to be free again.
  to get free: serbest kalmak, kurtulmak.
  to set free: serbest bırakmak, kurtarmak.
  He pitied the trapped bird and set it free.
  the free world: hür dünya.
 5. Sıfat bağımsız/hür kimselere özgü/mahsus.
  They were thankful to be living on free soil.
 6. Sıfat bağımsız, müstakil, siyasî bakımdan hür/özgür.
  Turkey is a free country.
 7. Sıfat gümrüksüz, vergi ve resimden muaf.
  free of duty: bağışık, muaf, gümrüksüz.
 8. Sıfat (tercüme, şiir) kurallara bağlı olmayan, serbest.
  free verse. a free translation.
 9. Sıfat açık, engelsiz (yol vb.).
  The road is now free.
 10. Sıfat işgal edilmemiş, kullanılmayan, boş.
  There are 2 free rooms: Boş 2 oda var.
  I have little free
  time, I have a great deal to do.
 11. Sıfat, Kimya serbest, bileşime girmemiş.
  free oxygen/hydrogen.
 12. Sıfat (herkese) açık, herkesin yararlanabileceği.
  free market: açık/serbest pazar.
  a free port.
 13. Sıfat genel, herkesin katıldığı.
  a free fight.
 14. Sıfat engelsiz, engellenmemiş, mecburî/zorunlu olmayan.
  free motion.
 15. Sıfat bağsız, bağlanmamış, çözük.
  free end of a rope. The free end of the flag has been torn by the wind.
 16. Sıfat ihtiyarî, isteğe bağlı.
 17. Sıfat teklifsiz, lâübali, samimî.
  make free with: (a) lâübali/yüzgöz olmak.
  He makes too free with
  the girls in the office. (b) teklifsizce kullanmak.
  She's made free with my cigarettes during my absence.
 18. Sıfat arsız, şımarık.
  The boy's manner is rather free in the presence of his teachers.
 19. Sıfat cömert, eliaçık.
  free with his money.
 20. Sıfat kayıtsız, şartsız, hudutsuz.
  to be free with one's money: hesapsız (bol bol, su gibi) para harcamak.
 21. Sıfat bedava, ücretsiz, parasız, meccani.
  free school. free ticket.
  free gift: karşılıksız hediye.

  free of charge: bedava, ücretsiz, parasız.
  for free
  k.d. bedava, beleş, parasız.
  I got this book for free.
 22. Sıfat kolay işlenir (arazi, mücevher, maden vb.).
 23. Sıfat, Denizcilik elverişli, müsait (rüzgâr).
 24. Sıfat, Fonetik engelsiz.
  free vowel: engelsiz ünlü/sesli harf.
 25. Sıfat, Gramer bağımsız.
  free form: bağımsız biçim.
 26. Sıfat, Fizik (a) serbest, dış kuvvetlerin etkilemediği.
  free flight. a free particle. (b) erkin: hiçbir biçimde
  herhangi bir koşula bağlı olmayan.
  free charge: erkin yük.
  free electron: erkin eksicik.
  free energy: erkin erke.
  free fall: erkin düşüş.
  free oscillation: erkin salınım.
  free radical: erkin kökçe.
  free vibration: erkin titreşim.
 27. Sıfat dürüst, açık sözlü, samimî, dobra dobra.
  He is very free in telling his faults. His speech is too free.
 28. Sıfat uzak, âzâde.
  They like living in a village, free of crowds and noise.
 29. Zarf serbestçe, hür/özgür bir şekilde, başıboş.
  Don't let the dog run free on the main road.
 30. Zarf bedava, parasız/ücretsiz olarak, meccanen.
  Babies are allowed to travel free on buses.
 31. Zarf, Denizcilik müsait rüzgârla.
  a yacht sailing free.
 32. Geçişli Fiil serbest bırakmak, azat etmek, salıvermek, hapisten kurtarmak/tahliye etmek.
  She freed the birds from
  the cage. When will the prisoners be freed?
parasını dilediği gibi harcamak Fiil
boş zamanını okuyarak doldurmak Fiil
taahhütlerinden kurtulmak Fiil
dalgalı dikkat, dalgalanan dikkat İsim, Psikanaliz
kör dövüşü İsim
kargaşa İsim
karambol İsim
kör dövüşü İsim
özgürce Zarf
serbest piyasa ekonomisi İsim, Ekonomi
piyasa ekonomisi İsim, Ekonomi
hayalinin dizginlerini koyuvermek Fiil
katılım bankacılığı İsim, Bankacılık
faizsiz bankacılık İsim, Bankacılık
İslami bankacılık İsim, Bankacılık
İslami finans İsim, Bankacılık
kendi dış siyasetini saptamada serbest kalmak Fiil
özgür bırakmak Fiil
giriş ücretsiz
giriş serbest
serbest olmak Fiil
boşalmak Fiil
özgürleşmek Fiil
kaçıp kurtulmak Fiil
özgür kalmak Fiil
özgürlüğüne kavuşmak Fiil
bedava
âşığı olmayan
rahat olmak Fiil
bedava uçmak Fiil
navlun suz
navlunsuz
faizsiz
(US) kavşaksız (yol
(petrol ile ilgili olarak) kurşunsuz
salmak Fiil
(Br) posta ücretsiz
bedava yolculuk etmek Fiil
pupayelken
incinmeden
sağ salim
tahliye
vergiden muaf
vergisiz
gümrüksüz
arızasız
ücretsiz yatma
çalışma serbestliği
serbest irade
iradei cüziye
hareket serbestisi
davranış özgürlüğü
elindelik
serbest meslekler İsim
elde mevcut varlıklar İsim
likit
çek hesabında müsaade edilen en az bakiye
serbest balon
dul kadının sahip olduğu intifa hakkı
serbest senetler İsim
ücretsiz broşür
serbest doğmuş
köle olarak doğmamış
rezerv
serbest dolaşım
özgür vatandaş
rekabet hürriyeti
serbest rekabet
serbest konu üzerinde kompozisyon
bedava danışma
ücretsiz dağıtılan nüsha
serbestçe dövize çevrilebilir para
serbest dövize çevrilebilir para
serbest konvertibilitesi olan para
dış ticarette kullanılan bir fiyat
ücretsiz eve teslim
serbest mevduat (bankalara saklanmak üzere verilen tahvil , mücevher vb
serbest mevduat
serbest amortisman
kendi geleceğini özgürce kendinin belirlemesi
irade özgürlüğü
malların maliyetini ve gemiye yükleneceği limandaki rıhtıma kadar bütün riziko ve masrafları kapsayan
dış ticarette kullanılan bir fiyat
serbest eğitim
serbest seçim İsim, Siyaset-Ulusl. İlişkiler
serbest müteşebbis
serbest girişimci
ücretsiz eğlence
(gümrük) gümrüksüz giriş
serbest sermaye İsim, Muhasebe
veraset vergisiz servet
serbest düşme İsim, Fizik
serbest fiyat
meydan kavgası İsim
(ırmaklar) serbest balık avlama suları İsim
serbest balık avlama suları İsim
halka açıklık oranı İsim, Bankacılık
serbest mal
fiyatı olmayan mal
gümrüksüz mallar İsim
eli açık
(Br) belli bir bira firmasına bağlı olmadan dilediği marka biralar satan birahane
gümrüksüz ithalat
gümrüksüz ithalat
prim ödemeleri son bulmuş sigorta
ücretsiz yolculuk
örgütlenmemiş işçi gücü
umuma açık kitaplık
devlet kitaplığı
parça yükün ek ücretsiz yüklenmesi
bedava bilgi malzemesi
(US) dilenci
beleşçi
faizsiz kredi
ücretsiz bagaj
alıcı ve satıcıların tam serbest rekabet edebildikleri piyasa
bedava yemek
ücretsiz üyelik
bedava üyelik
boş bellek Bilgi Teknolojileri
dolaşım hürriyeti
serbest hareket
ücretsiz
vergi mükellefinin gelirinin üzerinden gelir vergisi ödenmeyen kısmı
özgür kişilik
ücretsiz kılavuzluk
(okul , Br) boş yer
boşluk payı
rahat boşluk
serbest oynaklık
serbest boşluk
primsiz sigorta poliçesi
(Br) bir reklama yazılı yanıt isteyen biri belirli bir adrese masrafı reklamı yapana ait olmak üzere mektup gönderebilir
serbest fiyat
alıcı ve satıcı arasında serbestçe kararlaştırılan fiyat
serbest yayın
ürünleri aşırı öven bedava reklam
ücretsiz lojman
serbest kur (piyasada arz ve talebin belirlediği kur
serbest döviz kuru
ücretsiz onarım
serbest yedekler İsim
kullanımı işletme yönetim organının kararına bağlı yedekler İsim
tereffücü
ücretsiz yol
bedava örnek
hareket serbestliği
ücretsiz dağıtılan hisse
ücretsiz hisse senedi
(US) vergi alınmayan yabancı devlet gemisi
birini kurtarmak Fiil
birini serbest bırakmak Fiil
birini salıvermek Fiil
(deniz) boş hacim
(şeftali) yarma
bedava ek
serbest yedekler (kullanımı işletme yönetim organının kararına bağlı ihtiyatlar ; adi hisse senetlerine
dağıtılacak durumda olan kâr bölümü
disponibl net kazanç
transit hürriyeti
serbest çeviri
ücretsiz nakliye
bedava ücretsiz deneme
parti grubu tarafından alınan karar üzerine milletvekillerinin aynı oyu kullanma zorunluğunun olmayışı
aylak tekerlek
otomatik avara düzeni
serbest kalmak Fiil
serbest bölgeler İsim