business course

işinin normal gidişi gereği davranmak Fiil
işin gidişi
bir işin seyrini tahmin etmek Fiil
faaliyetlerin olağan seyri kapsamında Zarf, Hukuk
işlerin normal seyri İsim, Hukuk
işin normal seyri