business entertainment

  1. iş arkadaşlarını ağırlama
  2. iş arkadaşlarına yedirip içirme