business training

işletme eğitimi görmüş
işteki deneyim geçmişi