1. Fiil kavga etmek, dövüşmek.
  2. Fiil bozmak, kırma, mahvetmek, akamete uğratmak.
    The travel company's failure bust up our holiday.
  3. ayrılmak, boşanmak.
gürültü, patırtı, kavga, çekişme, curcuna, velvele.
Last night there was quite a bust-up. İsim
ayrılma, (evliliğe) son verme. İsim