buy to measure

  1. Fiil ısmarlama satın almak
  2. Fiil ölçüsüne göre satın almak
boyuna göre