buy to measure

  1. Verb ısmarlama satın almak
  2. Verb ölçüsüne göre satın almak
boyuna göre