calendar year

  1. İsim takvim yılı
  2. takvim yılı: (a) (bkz: year ) (2), (b) bir yılın belirli bir gününden ertesi yılın aynı gününe kadar geçen süre.
  3. İsim takvim yılı.
  4. year ile ayni anlama gelir. takvim yılı/senesi: 1 Ocaktan 31 Aralığa kadar devam eden 12 aylık/
    365 veya 366 günlük süre. the year 1993: 1993 yılı. common year: âdi sene. leap year: artık yıl, sene-i kebise.