1. İsim (av) tuzak kuşu, (b) müşterileri celbetmek için vitrinde gösterilen fevkalâde (ve tek) kelepir mal.
kuş ötüşü. İsim
kuş ötüşüne benzer ses. İsim
kuş sesi çıkaran düdük. İsim