call premium

  1. vadesinden önce ihbarlı bir senedin itfası halinde
  2. senedi verince ödenecek prim
  3. başabaş veya nominal değerinden daha yüksek bir değerde rüçhanlı hisse senedini itfa ettiği takdirde senedi verenin ödeyeceği prim