capital amount

sermaye miktarı
kendi sermaye paylarına düşen miktarına kadar