captive audience

  1. zoraki dinleyici, zorla dinlemek/seyretmek zorunda kalan kimse(ler).
    People watching TV are a captive
    audience for advertisers.