carry (something) too far

  1. (işi) çok ileriye götürmek, fazla ileri gitmek, haddini aş(ır)mak, (işi) zıvanadan çıkarmak, tadını kaçırmak.

    If you pretend to the police that you've discovered a bomb, you may find you've carried the joke too far.