carry on a profession

  1. Fiil bir meslek icra etmek
  2. Fiil bir meslekte çalışmak