cast your net far and wide

  1. Fiil mümkün olduğunca geniş bir alanı kapsamak
  2. Fiil mümkün olduğu kadar çok şeyi denemek
  3. Fiil mümkün olduğunca çok deneme yapmak