cause of action

  1. dava sebebi
  2. dava hakkı veren sebep
  3. dava hakkı
  4. bizatihi dava hakkı veren neden ya da olay
dava hakkının doğması
dava sebebiyle yapılan değişiklik
dava sebebinde yapılan değişiklik
bir davanın kararsızlığı defisi
yeni dava nedeni
bir davayı türlü davalara bölmek Fiil
davaların tefriki
dava hakkı veren neden olmadığı kararı