central nervous system

  1. İsim, Psikoloji merkezi sinir sistemi
  2. merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.