1. Fiil üzerinde tartışmak
  2. Fiil konuşmak
  3. Fiil düşünmek