chief executive officer

  1. (US) bir şirketin başkanı
  2. (US) bir şirketin genel müdürü
  3. İsim, İşletme icra kurulu başkanı
tepe yönetici İşletme
icra başkanı İsim, İşletme
hükümet başkanı