kendini çocuklarına vakfetmek Fiil
çocukları için kendini feda etmek Fiil
çocukları için dişinden tırnağından artırmak Fiil
çocuklarının eğitimi için ayrılan para
çocuklarını birinin bakımına bırakmak Fiil
çocuklarını okula göndermek Fiil
çocuklarını kapılandırmak Fiil
çocukların geleceğini temin etmek Fiil
çocuklarından daha uzun yaşamak Fiil
çocuklarını ihmal etme
karısının nafakasını kasıtlı olarak ihmal etme
bir sürü çocuk
terk edilmiş çocuklar
etfal-i metruke
evlat edinilmesi
boşanmadan sonra çocukların vesayeti kendisine verildi
çocuk ödeneği
çocuklara sıkı disiplin uygulamak Fiil
çocuk yetiştirmek Fiil
çocuk bakımı
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
İsim, Uluslararası Hukuk
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
çocuklara kötü davranma
çocukların vesayeti
kimsesiz çocuklar
terk edilmiş çocuklar
bir annenin çocuklarına düşkünlüğü
yaramazlık yapan çocukları terbiye etmek Fiil
çocukların çalıştırılması
çocukların sömürülmesi
bakılmaya muhtaç çocuklu aile
para karşılığı bakılmak üzere çocukları teslim etmek Fiil
karısını ve çocuklarını terk etmek Fiil
çoluk çocuğa karışmak Fiil
özürlü çocuklar
çocuklarla iyi geçinme becerisi olmak Fiil
kimsesiz çocuklar İsim
bir karı ile yedi çocuk geçindirmek Fiil
sübyan
sonradan meşrulaştırılan çocuklar
çocukların ihmali
çocuk sayısı
fakir çocuklar
(boşanmışlar için) çocuklarla eşlerin şahsen ilişki kurabilmesi
himaye altındaki çocuklar
çocukların himayesi
çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek Fiil, Çocuk Bakımı
çocuklar için indirim
okul çağındaki çocuklar
malını çocuklarına bırakmak Fiil
kadın eş veya çocuklar için nafaka
çocukların cinsel istismarı İsim, Ceza Hukuku
küçük çocuklar
Çocuk Esirgeme Kurumu İsim, Kamu Yönetimi
çocuk çalma
çocuklara bakmak Fiil
çocukların vesayetinin verilmesi
okul çocukları sürüsü
evlat edinilmemiş çocuklar
çocukların bakımı
ekmek düşmanı (argo) İsim
çocuklar için ücretsiz
çocuklara yarım tarife
bilhassa gençleri toplumuna kabul eden son derece muhafazakâr bir Hristiyan mezhebi İsim
İsrail oğulları, İbraniler, Yahudiler. İsim
çocuklar yarım biletle yolculuk eder
çocuk kitabı
çocuk mahkemesi
1212 Haçlılar Seferine katılan Fransız ve Alman çocukları.
Çocuk Bayramı İsim
çocuk giyim kısmı
çocuk giyimi kısmı
(US) çocuklar için vergi muafiyeti
çocuklar için muafiyet
çocuk sağlığı
yetimhane
çocuk hastanesi
(radyoda) çocuk saati
çocuk saati
çocuk dergisi
çocuk menüsü
çocuk parkı İsim, Çocuk Bakımı
çocuk partisi
çocuk parkı İsim, Çocuk Bakımı
çocuk bahçesi İnşaat
çocuk odası İsim, Çocuk Bakımı
çocuk kitabı
çocuk hikâye kitabı
çocuk masalı
çocuk koğuşu
çocuklar koğuşu
çiftliklerde çalışan çocuklarla çocuk işçilerin eğitimini düzenleyen İngiliz yazılı kanunu (1873
çocuk oyun odası olarak tasarlanmış
çocukları kır kesimine taşımak Fiil
geçindirecek bir karısı ile yedi çocuğu olmak Fiil
çocuklara bir meşgale bulmak Fiil
çocukları oyalamak Fiil
çocukları eğlendirmek Fiil
çocuk giysilerinde uzmanlaşmak Fiil
(radyo) çocuk saati
çocukları iyi vatandaş olarak yetiştirmek Fiil
Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme İsim, Uluslararası Hukuk
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi İsim, Uluslararası Hukuk
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
İsim, Uluslararası Hukuk
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Özel Isim, Tarih
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Özel Isim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu İsim, Kurum İsimleri
Birleşmiş Milletler Çocuklar için Acil Yardım Fonu İsim, Kurum İsimleri