1. (bir eserden parça) aktarmak, iktibas etmek.
 2. (delil olarak) zikretmek, söylemek, delil/kanıt/emsal göstermek.
  The lawyer cited another case similar
  to the one being tried.
 3. (mahkemeye) çağırmak, celbetmek.
 4. an(ımsat)mak, hatırlatmak, hatıra getirmek.
  Citing my gratitude to him.
 5. Askerlik2 (bir askerin/birliğin) yararlı hizmetlerini/kahramanlığını günlük emirde zikretmek.
 6. beğenmek, takdir etmek, başarı belgesi/takdirname vermek.
  The soldier was cited by the General for his bravery.
 7. (bkz: citation ) (3).
...'e ...'i sebep göstermek Fiil
...'e ...'i gerekçe göstermek Fiil
emsal göstermek Fiil
bir otoriteye atıfta bulunmak Fiil
birini mahkemeye çağırmak Fiil
birini mahkemeye celbetmek Fiil
bir şeyin sözünü etmek Fiil