clear the coast

  1. Fiil sahilden neta geçmek
  2. Fiil alargada tutmak
  3. Fiil yanaşmasına müsaade etmemek
Tehlike yok/Meydan boş/Ortalarda kimseler yok.
When the coast was clear, the 2 thieves escaped.