closed door

  1. kapalı kapı (özellikle kolonilerde arazi , imtiyaz , vergi gibi hususların , iktidarı elinde bulunduranlar
    tarafından vatandaşın lehine uygulandığı re
gizli.
a closed-door session: gizli oturum/celse Sıfat