cold turkey

 1. (sigara, esrar vb.'den) ansızın mahrum kalma.
 2. dobra dobra söylenen söz.
  talk cold turkey: dobra dobra konuşmak, açıkça söylemek.
 3. hazırlıksız/irticalen söylenen şey, tulûat.
 4. soğuk/herkesten uzak duran kimse.
 5. birdenbire, ânide, hemen, derhal.
  Do it cold turkey: Derhal yap!
  He quit smoking cold turkey:
  Sigarayı birdenbire terketti.
(US) baklayı ağzından çıkarmak Fiil