come across someone

  1. Fiil birine rastlamak
  2. Fiil biriyle karşılaşmak
  3. Fiil birine tesadüf etmek