come after someone

  1. Fiil birinin peşine düşmek
  2. Fiil birini yakalamaya çalışmak
  3. Fiil birini bulmaya çalışmak