1. (a) gelişmek, ilerlemek.
  How's your work coming along? İşin nasıl gelişiyor (nasıl gidiyor)?
  He's
  coming along nicely with his French: Fransızcası epeyce ilerliyor. (b) iyileşmek, (sağlığı) düzelmek.
  Mother's coming along nicely, thank you. (c) tesadüfen vaki olmak, karşısına çıkmak.
  Take every chance that comes along: Karşına çıkan her fırsattan yararlan. (d) takip etmek, arkasından gitmek.
  You go now, I'll come along later. (e) eşlik/refakat etmek, birlikte gelmek/gitmek.
  He asked me to come along to keep him company. (f)
  come along! = come on (now)!
  k.d. Haydi! Haydi bakalım! Çabuk ol! Gayret et!
benimle gel
Sen de gelsene.