come up for hearing next

gelecek hafta duruşmaya gelecek olmak Fiil