commercial letter

ticari kredi mektubu
ticari kredi mektubu (dış ticaretle , bir ithalatçı ile banka arasında yapılmış olan anlaşmayı belgeleyen ticari kredi mektubu
ticari akreditif