commonity property

  1. karı-koca arasında mal ortaklığı rejimine tabi mallar
  2. İsim karı-kocanın ortak malları